ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Tiến sĩ Toán học (Purdue University, USA)

Giám đốc Học thuật

"Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honour for me. "

Abdul Kalam 

Cô Khuất Thị Thùy Linh

Tổ trưởng tổ Toán - Giáo viên Toán THPT

"We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience." 

John Dewey

Cô Phùng Thị Thanh Lam

Thạc sĩ

Giáo viên Toán THPT

"We can't teach what we don't know, and we can't lead where we can't go."

Malcolm X 

Đàm Thị Minh Ngọc

Thạc sĩ

Giáo viên Toán THCS

"Yêu thương là bản năng, nhưng để yêu thương đúng cách thì cần phải học.


Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Thạc sĩ 

Giáo viên Toán THCS

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world" 

Nelson  Mandela. 


Cô Nguyễn Thị Thịnh

Thạc sĩ

Giáo viên Toán THCS

"Tương lai được mua bằng hiện tại. " 


Thầy Đặng Tùng Long

Giáo viên Toán Tiếng anh THCS

"Today you lead your class. 

Tomorrow your students lead the world. " 

Thầy Nguyễn Quốc Hiệp

Giáo viên Toán Tiếng anh THCS

Ielts 7.0

"The best teachers are those who show you where to look but don't tell you what to see." 

- Alexandra K. Trenfor

Nguyễn Thị Thu Cúc

Giáo viên Toán Tiếng anh THCS

"Đủ nắng, hoa sẽ nở. 

Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy."

Trần Minh Hồng

Giáo viên Toán THPT

"Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ."

Vũ Thị Mơ

Thạc sĩ

Giáo viên Toán THPT

"Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời con cá đó sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc".
Cô Phạm Mai Anh

Giáo viên Toán Tiểu học

"Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ."

Cô Phạm Mai Anh

Giáo viên Toán Tiểu học

"Nếu dạy toán là một nghệ thuật thì tôi luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành nghệ sĩ. "

Cô Phan Thị Tuyến

Giáo viên Toán Tiểu học

“Nền giáo dục không phải chỉ tạo ra các chuyên gia thật giỏi giang, mà thành công trước tiên là tạo ra những con người ứng xử văn minh và có tấm lòng rộng lượng."

Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường ĐHSPHN 

Đỗ Hà Minh

Giáo viên Toán Tiểu học

"Đừng xấu hổ khi không biết, 

hãy xấu hổ khi không học."

Cô Phạm Thị Hải

Giáo viên Toán THCS

"Hãy biến mọi câu "tôi không biết" 

thành "tôi có thể học"."