ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Tiến sĩ Toán học (Purdue University, USA)

Giám đốc Học thuật

"Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honour for me. "

Abdul Kalam

Cô Khuất Thị Thùy Linh

Tổ trưởng tổ Toán - Giáo viên Toán THPT

"We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience."

John Dewey

Cô Phùng Thị Thanh Lam

Thạc sĩ

Giáo viên Toán THPT

"We can't teach what we don't know, and we can't lead where we can't go."

Malcolm X

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Thạc sĩ

Giáo viên Toán THCS

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"

Nelson Mandela.


Đàm Thị Minh Ngọc

Thạc sĩ

Giáo viên Toán THCS

"Yêu thương là bản năng, nhưng để yêu thương đúng cách thì cần phải học."


Cô Nguyễn Thị Thịnh

Thạc sĩ

Giáo viên Toán THPT

"Tương lai được mua bằng hiện tại. "


Thầy Đặng Tùng Long

Giáo viên Toán Tiếng anh THCS

"Today you lead your class.

Tomorrow your students lead the world. "

Cô Phạm Thị Hải

Giáo viên Toán THCS

"Hãy biến mọi câu "tôi không biết"

thành "tôi có thể học"."


Cô Phạm Mai Anh

Giáo viên Toán Tiểu học

"Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ."

Thầy Dương Minh Hoàng

Giáo viên Toán Tiếng anh THCS

"Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present."

Bil Keane

Thầy Nguyễn Duy Tiên

Giáo viên Toán THPT

"Học, học nữa, học mãi"

Cô Phan Thị Tuyến

Giáo viên Toán Tiểu học

“Nền giáo dục không phải chỉ tạo ra các chuyên gia thật giỏi giang, mà thành công trước tiên là tạo ra những con người ứng xử văn minh và có tấm lòng rộng lượng."

Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường ĐHSPHN

Đỗ Hà Minh

Giáo viên Toán Tiểu học

"Đừng xấu hổ khi không biết,

hãy xấu hổ khi không học."

Nguyễn Thị Thu Cúc

Giáo viên Toán Tiếng anh THCS

"Đủ nắng, hoa sẽ nở.

Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy."

Trần Minh Hồng

Giáo viên Toán THPT

"Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ."