ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Tiến sĩ Toán học (Purdue University, USA)

Giám đốc Học thuật - Tổ trưởng tổ Toán

"Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honour for me. "

Abdul Kalam

Cô Phùng Thị Thanh Lam

Thạc sĩ Toán học

Giáo viên Toán THPT

"We can't teach what we don't know, and we can't lead where we can't go."

Malcolm X

Cô Khuất Thị Thùy Linh

Tổ phó tổ Toán - Giáo viên Toán THPT

"We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience."

John Dewey

Cô Nguyễn Thị Thịnh

Thạc sĩ Toán học

Giáo viên Toán THPT

"Cố gắng hết sức để không bao giờ phải hối tiếc!"


Thầy Đặng Tùng Long

Giáo viên Toán Tiếng anh THCS

"Today you lead your class.

Tomorrow your students lead the world. "

Cô Đàm Thị Minh Ngọc

Thạc sĩ Toán học

Giáo viên Toán THCS

"Sự kết nối giữa học sinhgiáo viên được tạo ra sẽ khiến những điều tuyệt vời xuất hiện."


Cô Phạm Mai Anh

Giáo viên Toán Tiểu học

"Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ."