Problems of the week

GRADE 8-9

Problems of the week (POW)

"Problems of the week" là hoạt động được tổ chức nhằm mục đích tạo ra "sân chơi" cho các học sinh có thể chia sẻ và trao đổi về các bài toán, nhằm khuyến khích các học sinh yêu thích môn Toán, thấy được sự kết nối toán học với thực tế.

Hoạt động được chia theo các nhóm: khối 4 và khối 5; khối 6 và khối 7; khối 8 và khối 9; khối 10 và khối 11.

Hằng tuần, thầy cô sẽ đăng các "bài toán của tuần" trên trang https://math.has.edu.vn tương ứng với từng nhóm. Học sinh sẽ "giải" các bài toán này, gửi bài về hòm thư: maths@has.edu.vn trước 23:00, Chủ Nhật hằng tuần.

Học sinh gửi bài với tiêu đề thư có cấu trúc như sau:

POW - Grade 8-9_#(số thứ tự bài toán)_Họ và tên_Lớp

Ví dụ: POW - Grade 8-9_#1_Nguyễn Văn A_8S1

Những bài được gửi với tiêu đề không tuân thủ cấu trúc trên, sẽ không được chấp nhận.

Thầy, cô sẽ gửi lại phản hồi tới các con về bài làm của mình, bài làm có những điểm đặc biệt, thú vị, hay sẽ được lựa chọn để đăng tải tại trang này, trong tuần kế tiếp.

Problem of week #1

Bài toán của tuần số 1 (26/9/2022-2/10/2022)